Blog

Özel Eğitimde Zeka Testleri

14.01.2020

  • St.Binet Zeka Testi Uygulayarak zeka seviyelerini tespit etmenin yanında, onları tüm yönleriyle değerlendirerek zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal yönlerini tanımak, bu sürece aileleri de dahil ederek, konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmak ve siz değerli aileleri yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirmektir.Bu sürecin her aşamasında ebeveyn, psikolog ve öğretmen işbirliği içerisindedir ve var olan sorunlara çözüm yolları sunmak hedeflenir. 

           ✅Stanford Binet Zeka Testi 2-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. 

  • WISC-R testi David Weschsler tarafından 1949 yılında oluşturulup sonraki yıllarda geliştirilmiş, 6-16 yaş arasındaki çocukların okuma yazma bilmeden de tamamlayabilecekleri bir zeka testidir. 

           ✅6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.