Blog

Fiziksel Yetersizlik

14.01.2020

Fiziksel Yetersizlik:
Hastalık,kazalar ve genetik problemlere bağlı olarak ;kas-iskelet ve sinir sisteminin işlevlerini yerine getirememesi sonucu bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.
Merkezi sinir sisteminin etkilenmesi kişilerde ;zihinsel gerilik,algısal problemler,eşgüdüm yoksunluğu,dikkat dağınıklığı ve konuşma bozukluğu gibi problemlere neden olabilir.
Fiziksel yetersizliği olan kişilerde bağımsız hareket edebilme ve hareketleri koordineli bir şekilde yapabilme becerisi sınırlıdır.Hareketten çekinir ve pasif kalmayı tercih ederler.Çoğunlukla yorgunluktan şikayetçidirler.Yetersizlikten etkilenme düzeyine göre de uyum,konuşma ve öğrenme güçlükleri görülebilir.Düşük benlik algıları görülebilir.
Fiziksel yetersizliğe sahip çocukların eğitim gördüğü sınıflar mümkün olduğunca giriş katta olmalı;sınıfta bulundukları yer ise kolay girip çıktıkları bir yer olmalıdır.Eşiklere yoksa tekerlekli sandalye geçişi için rampa yaptırılmalıdır.
Bedensel engelli çocukların normal okula giderek eğitimine devam etmesi ona sınırlılıklarını kabul etmeyi,o yetersizlikle neler başarabildiğini görmeyi,erken yaşlardan itibaren sorunlarını çözmeyi ve yetersizliği olmayanlarla yarışmayı öğretir.