Blog

Uzman Dil Konuşma Terapistlerimizin Çalışma Alanları

14.01.2020

• Artikülasyon (dudak-damak yarığı, serebral palsi v.b bağlı ya da işlevsel gelişimsel yetersizlik, geç gelişme ya da nedeni belli olmayan) ve diğer konuşma sesi bozuklukları
• Ses bozuklukları
• Özgül (spesifik) dil bozuklukları
• Dili yazarak ifade etmede karşılaşılan bozukluklar ile mantıksal işlemlemeyi/akıl yürütmeyi etkileyen bozukluklar
• Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan (otizm gibi) çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi
• İşitme kayıplı çocuklara ve edinilmiş işitme kaybı olan bireylere konuşma ve dil terapisi
• Afazi (inme sonrası dil ve konuşma kaybı) ve diğer nörolojik kökenli (dizartri, apraksi) konuşma ve dil bozukluklarını değerlendirme, terapi
• Yutma, yutkunma ve östaki borusunu etkileyen bozuklukların terapisi
• Larenjektomi, trakeoktomililerde konuşma terapisi
• Yaşlanmaya bağlı serebral bozuklukları (ALS, Parkinson, Alzheimer, Demans v.b) olan bireylere iletişim terapisi