Eğitmen Kadromuz

Eğitim Personeli

Tuğçe KOYUNCU

Eğitim Odyoloğu

Tuğçe KOYUNCU - Eğitim Odyoloğu

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü (2013-2017)

Alınan eğitim ve testler :

Vestibüler Testler (Vng, Vhıt, Vemp) Postürografi, Elektrofizyolojik Testler ( click-tone burst-kemik ABR), Otoakustik Emisyon, klinik testler ( Odyometrik ölçümler, tinponogram ölçümleri, işitme cihazı uygulama ve rem ölçümleri, işitme kayıplarında konuşma ve dil gelişimi, işitme bozukluğu olan bireylerde alternatif iletişim yöntemleri, dil bilimi, işitsel algı süreçleri, iletişim bozukluklarında aile danışmanlığı, rehabilitatif odyoloji, akustik ve fonetik prensipler, gelişim psikolojisi, kulak burun boğaz hastaliklaro, Anatomi, fizyoloji, nöroatatomi, nörofizyoloji

Amplifikasyon ve yardımcı işitme cihazları, odyolojide pediatrik değerlendirme, işitme kayıplarında çoklu engele yaklaşı, ses akustiği, konuşma bozukluklarına giriş, fiziksel engelli çocukların gelişimi ve eğitimi, endüstriyel odyolojiye giriş, yaşlılarda geriatrik odyoloji ve iletişim bozuklukları, vestibüler sistem ve değerlendirme, işitsel rehabilitasyon, eğitim ortamlarının akustik özellikleri, işitme engelli çocuklarda ve bebeklerde eğitsel yaklaşım, işitsel işlemleme bozuklukları, implant uygulamaları, işitme engellilerde müzik terapi, alternatif tedavi yöntemleri, beyin ve dilbilim, psikodilbilim, 

Sertifikalar:

Türkiye Nöroloji Derneği çocuklarda genel gelişim değerlendirme Denver testi

ÇİAT Hacettepe Üniversitesi çocuklarda işitsel algı değerlendirme testi

Portage gelişim değerlendirme testi

Dernekler:

OKSUD

İş Deneyimi :

( 2017-2018 ) Odyomed İşitme ve konuşma Merkezi (Eğitim odyoloğu)

(2019 – Devam ) Eskişehir Gelişim özel Eğitim merkezi (Eğitim Odyoloğu )

Sertifikalar