Eğitmen Kadromuz

Eğitim Personeli

Gizem KÖSE

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Gizem KÖSE - Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Eğitim

Lise:              2011-2015  Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi

Üniversite:   2015-2019 Girne American Univercity/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Alınan Ders ve Eğitimler:

Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Giriş I

İngilizce I

Eğitim Bilimine Giriş

Sosyolojiye Giriş

Felsefeye Giriş

Psikoloji Giriş

Fizyolojik Psikoloji

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türkçe I: Yazılı Anlatım

Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Giriş II

İngilizce II

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Eğitim Felsefesi

Türk Eğitim Tarihi

Çocuk Psikolojisi

Sosyal Antropoloji

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türkçe II: Sözlü Anlatım

Özel Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ergenlik Psikolojisi

Okullarda Gözlem

Bilim Tarihi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

İstatistik I

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Sınıf Yönetimi

Teşt Dışı Teknikler

İstatistik II

İnsan İlişkileri ve İletişim

Sosyal Psikoloji

Öğrenme Psikolojisi

Kıbrıs Türk Kültürü

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

Kişilik Kuramları

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

Rehberlikte Program Geliştirme

Davranış Bozuklukları

Psikolojik  Danışma Kuramları

Grupla Psikolojik Danışma

Endüstri Psikolojisi

Eğitim Yönetimi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Topluma Hizmet Uygulamaları

Psikolojik Testler

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Öğrenme Güçlükleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

Meslek Etiği ve Yasal Konular 

Kurum Deneyimi

Çocuk İhmali ve Yasal Dayanakları

Seminer, Kurs ve Sertifikalar:

İnsan & Psikolji’18

Sertifikalar