İşitme Yetersizliği

Amacımız erken tanı ve erken müdahale olan Auditory Verbal Therapy (işitsel sözel terapi) yaklaşımı ile bireyin engelle yaşamasına destek olmak değil, engeli ortadan kaldırmaktır. İşitme kayıplı bireylerde işitmeye bağlı gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları olabilir. Erken tanılanmış ve erken cihazlandırılmış bebekler Avt programı ile yaşıtlarının dil seviyelerini yakalar.

Cihazlandırılarak çevresel sesler ve konuşma seslerini alabilecek düzeye gelen birey ile sadece işitsel uyaranlar kullanılarak dil edinimini sağlayan terapi yaklaşımıdır. Avt programında aile çok önemlidir çocuk anadilini en iyi aile ortamında öğrenir. Çocuğun hedefine yönelik çalışmaların yapıldığı seanslarda aile mutlaka dahil edilmelidir. Böylece çocuğun dil ediniminde hızlı ilerleme kaydedilir. İşitsel rehabilitasyon bir ekip işidir.