Gelişimsel Yetersizlik

Gelişimsel yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların gelişimsel, davranışsal ve eğitsel değerlendirmesini yaparak bilimsel yöntemlerle bireyin öğrenme sürecinde aktif rol alarak yaşam kalitesini artırmak.