Özel Eğitimde Robotik Kodlama

Robotik Kodlama nedir?

- Bireylerin problem çözmesini, bağımsız olarak ve işbirliği içinde çalışmasını, organizasyon ve sorumluluk göstermesini gerektirir. Özel bireylerin hayatlarında karşılaşacakları sayısız prolembleri göz önünde bulundurduğumuzda, bu problemlerin üstesinden gelmelerini sağlayacak temel taşları oluşturmakta kalıcı etkisi olacaktır. Kodlama aynı zamanda akademik becerileri de öğretir (drama, ritmik sayma, yer yön bilgisi, kavramlar, 4 işlem, geometri, coğrafya bilgisi, fen bilgisi, vb...).

Bireylerin tüm konularda planlama, bilgi iletme ve başarıyı değerlendirme becerilerini göstermelerini gerektirir. 

Kimler faydalanabilir?

- Okul Öncesi dönemi ve sonrası, bütün özel gereksinimli bireyler temel düzeyde öğrenmeye başlayabilirler. Her bireyin farklı düzeyde bulunmasına ve ilerlemesine bağlı olarak üst düzey kodlama atölyelerine geçerler.