Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu bütünleme; merkezi sinir sisteminde gerçekleşir. Bu teorinin amacı, insan vücudunun bazı bölgelerini uyararak, duyuların birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamaktadır. Duyular uyumlu bir şekilde çalıştığı taktirde, beynimiz gelişime, yeni bilgilere ve öğrenmeye açık olur.

Bazı çocuklar, ayakları ile kuma girdiklerinde tepki gösterebilirler veya hamur ile oynama, parmak boyası yapma, çamura dokunma gibi aktivitelerden kaçınır ve aşırı tepkisel davranabilirler. Bu durum bize dokunma duygusunda aşırı hassaslığı ifade etmektedir. Duyusal bütünleme terapisi; bireyin tüm duyularını aynı anda kullanarak çevreye uyum becerilerini destekler.

Çevresinde gelebilecek her türlü tehlikeye karşı durabilmelerini ve dolayısıyla bağımsızlaşma yolunda daha başarılı olmalarını amaçlar. Duyusal bütünleme; çocukların duyularını geliştirerek ve onları fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik alanlarda uygun davranışlarını artırarak toplum içinde de kabul edilebilmelerine olanak sağlar. Ayrıca duyusal bütünleme ve terapi odası, bireyin gün içinde yaşamış olabileceği olumsuzlukları gidermek ve önceden tahmin edilebilen öfke nöbetlerinin başlamasını engelleyip bireyi rahatlatmak ve stresinden arındırmak amacıyla da kullanılır.