Eğitmen Kadromuz

Eğitim Personeli

Seher ÇELİK

Dil ve Konuşma Terapisti

Seher ÇELİK - Dil ve Konuşma Terapisti

Eğitim Bilgileri:

Lise:             2010-2014 Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi

Üniversite:  2015-2019 Anadolu Üniversitesi/Dil ve Konuşma Terapisi

                     2016-2018 Anadolu Üniversitesi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Alınan Ders ve Eğitimler:

İnsan Anatomisi

İnsan Fizyolojisi

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış

İşitme Bilimi, Rehabilitasyonun Temel İlkeleri

Dil ve Konuşma Terapistleri için Etkili Konuşma ve Diksiyon

Temel Fizik ve Ses Fiziği

Dil ve Konuşmanın Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi

Fonetik ve Fonetik Laboratuvarı

Dil ve Konuşma Terapisi için Embriyoloji Bilgisi

Konuşma Bilimi, İşitme ve Konuşmanın Akustiği ve Algılama

Sözel Olmayan İletişim ve İşaret Sistemleri

Genel Psikoloji

Sağlık Sistemi ve Mevzuatı

Çocuk Sağlığı ve Nörolojisi

Dil ve Konuşma Terapistleri için Dilbilim

Uygulamalı Davranış Analizi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Ağız-Yüz Anomalileri

Özel Gereksinimli Bireyler

Kognitif Nörobilime Giriş

Dil ve Konuşma Terapistleri için Farmakoloji Bilgisi

Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji I

Dil Edinim Kuramları

Çocukta Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları

Kinesiyoloji

Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji I

Klinik Fonoloji

Kompüterize Konuşma Laboratuvarı

Nörodilbilim

Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik Değerlendirme

Oyun ve Etkinlik Temelli Müdahale

Klinik Dilbilim

Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları

Dudak Damak Yarığı Olan Olgularda Dil ve Konuşma Terapisi

Halk Sağlığı

Sağlıkta İlkyardım

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri ve Teknoloji

Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları

Akıcılık Bozuklukları ve Kuramları

Konuşma Sesi Bozuklukları

Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları: Değerlendirme ve Terapi

Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve Apraksi

Ses Bozukluklarına Giriş

Yutma Bozukluklarına Giriş

Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Terapisi

Temel Ortodonti Bilgisi ve Protezler

Dil ve Konuşma Terapisinde Ailelerle Çalışma

Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları: Değerlendirme ve Terapi

Akıcılık Bozuklukları: Değerlendirme ve Terapi

Ses Bozuklukları: Değerlendirme ve Terapi

Yutma Bozuklukları: Değerlendirme ve Terapi

Özgül Öğrenme Güçlüğü: Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli

Topluma Hizmet Uygulamaları

DKT'de Temel Görüntüleme ve Analiz Yöntemleri

Dil ve Konuşma Terapisinde Elektrofizyoloji ve Elektroterapi Teknikleri

Konuşma Sesi Bozuklukları Uygulamaları

Akıcılık Bozuklukları Uygulamaları

İşitme Rehabilitasyonu Uygulamaları

DDY ve Baş-Yüz Anomalileri Uygulamaları

Edinilmiş Dil Bozuklukları Uygulamaları

Ses Bozuklukları Uygulamaları

Yutma ve Motor Konuşma Bozuklukları Uygulamaları

Gelişimsel Dil Bozuklukları Uygulamaları

İş Deneyimleri

Eskişehir Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi - Staj

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mavi Hastane Yutma Kliniği – Staj

Eskişehir Özel Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - Staj

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi – Staj

Seminer, Kurs ve Sertifikalar

3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 2016

Profesyonel Ses Derneği Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu, 2019

1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, 2019

Sertifikalar